kronstad dps

 • Oppdragsgiver
  Helse Bergen
 • Ferdigstillelse
  2014
 • Fotograf
  Hanne Cathrin Olsen
 • Beskrivelse
  Kronstad Distrikts psykiatrisk sykehus er et nybygg på ca 11.000 m2 på Danmarksplass i Bergen. Det er tegnet av Origo Arkitektgruppe.  Sykehuset rommer poliklinikker, sengeposter, ambulante team, døgn

  design&innredning hadde ansvar for utsmykning, tekstiler og løst inventar. I vårt arbeid hadde vi pasientenes behov i fokus. Psykiatriske pasienter er i en sårbar situasjon hvor de ofte føler seg oversett. Vi ønsket derfor at bygget gjennom interiørvalg skulle fremstå som en imøtekommende oase hvor de ble behandlet som likeverdige og følte verdsatt. Kvalitet i materialbruk og møbler var viktig for å understreke dette. Samtidig ville vi gjennom foliering, fargevalg og foto skape en trygg og god atmosfære som kunne virke beroligende i en vanskelig hverdag, både for de som var på kortere opphold og for pasienter som skulle ha dette som sitt hjem over lengre tid.