mottaksklinikken

 • Oppdragsgiver
  Helse Bergen
 • Ferdigstillelse
  2015-
 • Fotograf
  Hanne Cathrin Olsen
 • Beskrivelse
  Mottaksklinikken, Haukeland Universitetsykehus
  Pågående prosjekt
  Mottaksklinikken er et lite sykehus i Sykehuset, bestående blant annet av Akuttmottaket og Korttidsposten
  design&innredning har ansvar for fast og løst inventar, foliering og utsmykning.