mr

 • Oppdragsgiver
  Helse Bergen
 • Ferdigstilt
  2014
 • Fotograf
  Hanne Cathrin Olsen
 • Beskrivelse
  På parkeringsdekket på Haukeland Universitetssykehus er det etablert et nytt senter for MR. design&innredning har bidratt fra ide til ferdig konsept; utarbeiding av romprogram, skisseprosjekt, logistikk, brukeranalyse, arealplanlegging, material og fargekonsept, møbler og utsmykning.

  I desember 2011 fikk Helse Bergen en gave fra T. Mohn, en 3 Tesla MR scanner og en 3T MR. De nye maskinene ville gi store muligheter innen forsking og klinisk arbeid. Det ble frigjort arealer på parkeringsdekket til Sentralblokken på Haukeland universitetssykehus, og etablert en prosjektgruppe bestående av int. ark, prosjektleder og bruker representanter. Etter intens skisseprosjekt og forprosjektfase, landet vi på en rom plan, og det ble etablert en prosjektgruppe hadde som mål å gjennomføre byggeprosjektet.

  Kontorer og møtearealer ble etablert mot fasade og har dagslys. De tre MR kabinene med tilhørende rom er lokalisert i hjerte av avdelingen, det ble lagt vekt på at det skulle være god kommunikasjon mellom de ulike kabinene og operativrommene. Universell utforming har lagt i bunn for arealplanleggingen, og brede korridorer gir god plass til pasientsenger. Materialpaletten er i jordfarger, fondvegger i ulike blå-grønn farger, gulv og vegger er lyse. Det er gjennomgående bruk av lys eik på dører i kontorsone, på skranken og møbler. Bruk av trematerialet i det ellers lyse interiøret, myker opp og gir varme og stofflighet til rommene. To store rammer med foto trykk, lyst opp med led lys gir illusjoner av dagslys, og gir et behagelig indirekte lys til rommene. Særegne bilder med motiver fra røntgen er blåst opp og trykket på matte stålplater, og utsmykker fellesarealer, og gir egenart til avdelingen.